Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 více
Praha 8, Karlínské náměstí 7 více
Praha 4 - Jižní Město, Šalounova 2024 více
Praha 4 - Modřany, Herrmannova 2016/24 více
Praha 2, Slezská 21/920 více
Praha 3, Na Balkáně 100 více
Praha 4, Bartákova 37 více
Praha 5, Štefánikova 11 více
Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 více
Praha 6 - Suchdol, Rohová 540 více
Praha 7, Šimáčkova 16 více
Praha 8, Přemyšlenská 1102 více
Praha 9, Měšická 720 více
 
Školy a zařízení pro děti zřizované Magistrátem hl. m. PRAHY:
 
 
Adresáře škol
 
VZDĚLÁVÁNÍ a KULTURA:

Akademie věd České republiky - http://www.avcr.cz/
Adam - informační systém mládeže - http://www.adam.cz/
Adresář jazykových škol v ČR - http://www.jazykovky.cz
Centrum pro studium vysokého školství - http://www.csvs.cz/
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) - http://www.cermat.cz
Česká rada dětí a mládeže - http://www.crdm.cz
Česká školní inspekce - http://www.csicr.cz
Český statistický úřad - http://www.czso.cz/
Dům zahraničních služeb - http://www.dzs.cz/
E-gram: informační a komunikační web SIPVZ - http://www.e-gram.cz
Informační centrum pro mládež - http://www.icm.cz/
Informační systém o veřejných zakázkách a ostatních nabídkách - http://www.centralniadresa.cz/
Institut pedagogicko psychologického poradenství  ČR - http://www.ippp.cz
Knihovna Akademie věd - http://www.lib.cas.cz/
Metodický portál pro tvorbu a zavádění školních vzdělávacích programů - http://www.rvp.cz
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz
Nadace Open Society Fund Praha - http://osf.cz/
Národní institut dětí a mládeže MŠMT - http://www.nidm2.cz/
Národní institut pro další vzdělávání - http://www.nidv.cz/
Národní knihovna ČR - http://www.nkp.cz/
Národní ústav odborného vzdělávání - http://www.nuov.cz/
Národní vzdělávací fond - http://www.nvf.cz/
Portál veřejné správy - http://portal.gov.cz
Portál o českých knihovnách - http://www.knihovny.cz/
Školský vzdělávací a informační portál - http://www.edu.cz
Úřad vlády - http://www.vlada.cz
Výzkumný ústav pedagogický - http://www.vuppraha.cz/
 
 
Přehled internetových adres ministerstev školství členských a kandidátských zemí Evropské unie
Další zajímavé odkazy na WWW v Evropě.
 
 
 
PŘEHLED JAZYKOVÝCH ŠKOL
 
 
Jazyková škola Sova
 
 
Růžena Pokorná
Pertoldova 3320/21 mapa zde
143 00 Praha 4 - Modřany
tel. 605 458657
e-mail: sova.skola@seznam.cz
Otevírací doba: po - pá 9.00 - 17.00
 
 
 
-------------------------
DIDAKTIKA PRO INSPIRACI:
 
Předmět je tematicky propojen s předmětem Didaktika ruštiny 1, 2. V předmětu se studenti seznámí s modely komunikace učitele ruštiny ve vyučovací hodině. Studenti si jednak osvojují modely užívané v souvislosti s jednotlivými řečovými dovednostmi a fázemi vyučovací hodiny, jednak si procvičí a upevní dovednosti v užívání ruštiny ve všech rovinách (fonetické, lexikální, morfologické i syntakticko-stylistické), tak aby byli schopni vést celou vyučovací hodinu v ruštině.
Požadavky na studenta
 
 
Na závěr semestru by měl student prokázat, že si osvojil modely pedagogické komunikace učitele v hodině ruštiny a dovede je aktivně a adekvátně používat. Znalost ruských modelů je prověřována v seminárních cvičeních a 4 písemnými testy v průběhu semestru. Znalosti z oblasti didaktiky jsou prověřovány při zpracování příprav na samostatné výstupy studentů v seminářích.
Přehled probírané látky
 
 
1. Vyučovací hodina ruského jazyka a její struktura.
2. Psaní v hodinách ruštiny.
3. Čtení v hodinách ruštiny.
4. Mluvení v hodinách ruštiny.
5. Poslech v hodinách ruštiny.
6. Audiovizuální prostředky v hodině ruštiny.
7. Plánování učebního procesu.
8. Práce s učebnicí a časopisy v hodinách ruštiny.
9. Text jako prostředek formování řečových návyků a dovedností.
10. Umělecký text v hodinách ruského jazyka (dramatizace textu).
11. Kontrola a hodnocení znalostí žáků.
12. Hry a mezihry v hodinách ruštiny (jazykové hry, řečové pohybové hry).
13. Multimediální prostředky v hodinách ruštiny (internet, e-mail).
 
Literatura
 
 
Doporučená:
FOLPRECHTOVÁ, J. - KŘEČKOVÁ, E. Jazykové a komunikativní hry v ruštině na pokročilém stupni výuky. Montanex. Ostrava, 2006.
FOLPRECHTOVÁ, J. - VÝCHOPŇOVÁ, J. Jazykové a komunikativní hry 2. Fraus, Plzeň 2005.
FOLPRECHTOVÁ, J. - ŽIŽKOVÁ, I. Jazykové a komunikativní hry 1. Fraus, Plzeň 2004. Plzeň, 2004.
JELÍNEK, S. - DLOUHÝ, M. - PORÁKOVÁ, S. - ŠÁLKOVÁ, R. - ŽOFKOVÁ, H. Rusko-český lingvodidaktický slovník. Karolinum. Praha, 1992.
MRHAČOVÁ, E. Praktická cvičení z ruského jazyka. IV. Učitel ve třídě. SPN. Praha, 1991.
PURM, R. - JELÍNEK, S. - VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka: vybrané kapitoly. Gaudeamus. Hradec Králové, 1997.
RIES, L. Didaktika ruštiny. Vyučování jako komunikační součinnost a hra. 1., 2.. PdF Ostrava, 1987.
RIES, L. - KOLLÁROVÁ, E. (EDS.) Svět cizích jazyků dnes. Svet cudzích jazykov dnes. Inovační trendy v cizojazyčné výuce. Didaktis, Bratislava 2004.
ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo dlja zaruběžnych filologov-rusistov. Russkij jazyk. Moskva, 1990.
ŠPERLOVÁ, M. Ruština pro bohemisty. Plzeň, 1996.
ŽOFKOVÁ, H. - EIBENOVÁ, K. - LIPTÁKOVÁ, Z.- ŠAROCH, J. Pojechali 1 - 4: učební soubor ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia (učebnice, pracovní sešit, metodická příručka, CD, MC kazeta). SPL - Práce, Praha 2002 - 2006. Praha
časopis Cizí jazyky, Russkij jazyk v škole, Russkij jazyk za ruběžom.
www.cermat.cz. Praha
www.fraus.cz. Plzeň
www.mapryal.org. Moskva
www.pushkin.edu.ru. Moskva
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
www.tutor.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.rusko-info.cz/clanek/rusky-jazyk-a-azbuka
 
www.rusko-info.cz
 
http://sus.blog.cz/0604/azbuka
 
http://www.i-kantor.eu/cze/vp/rj.php
 
http://www.ls.cz/product.asp?id=485
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Školství a vzdělávání na internetu
Ruština
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:ruská dětská literatura; knihy v ruštině
Web obsahuje informace o knihách pro děti na ruském trhu.
Jazyk: Čeština, Ruština
Klíčová slova:webová učebnice; ruský jazyk; ruské reálie; ruská historie; ruská kultura
Webová učebnice ruského jazyka, která je komplexním přehledem aktuálních ruských reálií. Poskytuje stěžejní informace o současném Rusku, umožňuje zorientovat se v ruské historii a kultuře. Autorkou učebnice je Michaela Pešková.
Jazyk: Čeština
Klíčová slova:literatura z celého světa; profily autorů; literární texty; recenze knih; bibliografie překladové literatury
Internetový portál o literatuře z celého světa. Přináší články o literatuře z různých jazykových oblastí: zprávy o knižních novinkách, profily autorů, informace o literárním dění v ČR, recenze knih českých autorů i překladů literárních textů, které v Česku vycházejí. Všechny články se archivují: archiv má sloužit jako hodnotný zdroj informací. Některé z jazykových oblastí obsahují i bibliografii překladové literatury, seznamy diplomových prací studentů jednotlivých univerzit. Pro usnadnění orientace je na webových stránkách i fulltextové vyhledávání.
Jazyk: Čeština
Klíčová slova:online testy; angličtina; němčina; francouzština; španělština; ruština; čeština pro cizince
Online testy z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Každý test obsahuje 50 otázek a jeho časová náročnost je 20 minut. Vyhodnocení testu je zasláno zpět mailem.
Jazyk: Italština, Angličtina, Španělština, Ruština, Portugalština, Němčina, Francouzština
Klíčová slova:lekce ruského jazyka; poslech výslovnosti
Umíte-li anglický nebo jiný světový jazyk, navštivte tuto stránku, kde naleznete krátké lekce ruského jazyka. Ke každé lekci je seznam ruských slovíček s možností poslechnout si výslovnost pomocí zvukové nahrávky. Témata lekcí jsou široká - od oblečení, počasí či zvířat až po astronomii. Tato stránka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:slovníky; encyklopedie; ruský jazyk
Třicet pět naučných slovníků a encyklopedií různého zaměření na ruském portálu. Web je doplněn o slovník překládající slova do ruštiny z anglického, německého, francouzského, italského a španělského jazyka.
Jazyk: Čeština
Klíčová slova:jazykové kurzy; jazykové školy
Portál umožňuje vyhledávání informací o jazykových školách a o jazykových kurzech docházkových, firemních, individuálních .
Jazyk: Čeština
Klíčová slova:studium jazyků; angličtina; němčina; francouzština; španělština; italština; ruština; čeština pro cizince
Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. se zabývá především výukou cizích jazyků, tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny a češtiny pro cizince. Studují zde zejména pracovníci Akademie věd ČR, postgraduální studenti, studenti vysokých škol i zájemci z řad veřejnosti.
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:ruské noviny Pravda; současné dění v Rusku
Jestli máte chuť přečíst si něco v azbuce a zajímá vás současné dění v Rusku, podívejte se na internetovou variantu ruských novin Pravda.
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:ruská všeobecná encyklopedie; ruský jazyk; azbuka
Ruská všeobecná encyklopedie s vyhledáváním podle klíčového slova nebo podle navržených kritérií (např. historie, příroda, vědy). Každý z těchto odkazů je ještě dále specifikován - např. historie - Rusko, Asie atd. Encyklopedie je v ruském jazyce a v azbuce.
 
 
 
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:Marina Cvetajevová; život; dílo; próza; poezie; korespondence; muzea
Stránky mapující život a dílo Mariny Cvetajevové. Ukázky z její prózy, poezie i korespondence. Informace o muzeích Mariny Cvetajevové. Pouze v ruském jazyce.
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:pravidla ruského pravopisu
Stránky věnované pravidlům ruského pravopisu. Ruskou ortografii najdete na této stránce vysvětlenou pomocí textů a tabulek.
Jazyk: Ruština
Klíčová slova:slang ruské mládeže
Slovník slangu ruské mládeže - vhodné zejména pro mladé lidi chystající se do Ruska.
Jazyk: Ruština, Angličtina
Klíčová slova:Dostojevskij; život; dílo; kritika; korespondence
Stránky věnované životu a dílu Fjodora Michailoviče Dostojevského. Podrobné údaje o jeho životě, rozbory i kritika jeho děl, ukázky z korespondence.
 
Výběr jazykových škol do výběrového řízení
nalezeno 34 škol - okres Hl.m. Praha, jazyk Ruština
 Školy přímo sídlící v okrese "okres Hl.m. Praha"
 
škola
 
adresa
Na Florenci 9, Praha 1
Na Příkopě 31, Praha 1
Lazarská 8/13 E, Praha 2
Vrážská 238, Praha 5
Tuklatská 3, Praha 10
Palác Platýz, Národní 37, Praha 1
Nušlova 2515 - Butovice, Praha 5
Náměstí Míru 15, Praha 2
Malá Štěpánská 15, Praha 2
Václavkova 26, Praha 6
Bělehradská 79, Praha 2
nám. Na Santince 2, Praha 6
Heydukova 11, Praha 8
Dobrovského 28, Praha 7
Točitá 1731, Praha 4
Karlovo nám.30, Praha 2
Salmovská 7, Praha 2
Růženínská 4/317, Praha 4
Křemencova 10, Praha 1
Lucemburská 16, Praha 3
Palác Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1
Veleslavínska 39, Praha 6
Mánesova 27, Praha 2
Nám. 14. října 1307/2, Praha 5
Spálená 51, Praha 1
Budečská 974/6, Praha 2
Přemyšlenská 68, Praha 8
Pomořanská 481/12, Praha-Troja
 Školy ochotné do okresu "okres Hl.m. Praha" dojíždět
 
škola
 
adresa
Sítná 3106, Kladno
Bieblova 38, Hradec Králové
Milady Horákové 14, Brno-střed
Moskevská 27/14, Liberec (město)
Štefánikova 639, Pardubice II
nám. V. Řezáče 5/136, Karlovy Vary
 
Školství a vzdělávání na internetu
 
 
Katalog vzdělávacího obsahu
 
 
 
 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠